Hampaiden perustarkastus

Ensimmäisessä hammastarkastuksessa potilaan esitiedot käydään huolellisesti läpi ja kartoitetaan suun kokonaistilanne. Hammastarkastus sisältää hoitosuunnitelman, joka tehdään aina yhdessä potilaan kanssa potilaan toiveet huomioiden. Perustarkastuksen yhteydessä otamme kaikki tarpeelliset kuvat hammasröntgenissä ja valokuvaten, sekä luomme suunnittelumallit. Hammastarkastuksen jälkeen käymme yhdessä potilaan kanssa hoitosuunnitelman läpi miettien, millaiseen hoitoon päädytään.

Tarkoituksemme on huolehtia yksilöllisesti jokaisen potilaan suun terveydestä.

Varaa aika